top of page
foto1.jpg

MOBILE/SMART PHONE FILM FESTIVAL

İzmir/TURKEY

Festival, birçok aktivite ile sizi bekliyor. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ekibimiz, T-FILM için organizasyon ve hazırlık yapmakla meşgul. Tüm etkinlikler, stantlar, konuşmalar ve diğer tüm hazırlıklarımız için heyecan dorukta. Aşağıdaki listeye göz atabilir ve daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

IMG_2588.JPG

FICTION (Kurmaca)

Polisiye, Sanatsal, Fantastik, Sıra dışı

T-FILM, bu alanda yapılacak eserler için özel bir değerlendirme ekibi kurularak, irdelenmesine yardımcı olabilecektir.

IMG_2700.JPG

DOCUMENTARY (Belgesel)

Tarihi, Güncel, Monografi

Belgeseller için, ilgili alanlar ile koordinasyon sağlanarak, mikro düzeyde katılımcılara imkan sağlanmaya çalışılacaktır.

4408f8e2-3a06-4ae7-b243-5130c57f68db.jpg

MUSICAL VIDEO (Müzikal Video)

Etkileşimli ve İlgi Çekici

T-FILM, Müzikal videolar konusunda yerel ya da ulusal kanallar ile temas halinde olup, illaki katkı sağlayacaktır.

IMG_2589.JPG

ANIMATION (Animasyon)

Çocuk, Sosyal Mesaj, Spot Film

T-FILM programı ve yarışma koşulları çerçevesinde gerek sponsor firmalar ve gerekse irtibatta olunan diğer festivaller vasıtası ile gereken destek verilecektir.

Sunacağımız aktiviteler hakkında daha fazla bilgi isterseniz lütfen bilgi merkezimize ulaşın.

İletişime Geçin

Hakkımızda

Mobil/Smart Phone Film Festivali

  • Bu festival ülkemizde ilk defa T-FILM tarafından düzenleniyor...

    TürkAta Production & Film ekibi olarak uzun yıllardır müzik, video, reklam, klip, fotoğraf gibi başlıklarda yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu olarak elde etmiş olduğumuz tecrübeler ışığında böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar vermiş bulunuyoruz.

    Bir çok sosyal medya platformlarının yanı sıra sanat alanlarında da süregelen etkinliklerimizin bir bileşkesi olarak bahse konu festivali gerçekleştirmek istiyoruz.

    Fotoğraf ve video konusunda teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylıkların sağlamış olduğu imkanları göz önünde bulundurarak, profesyonel meslek sahipleri yerine sıradan insanlarında ortaya koyabilecekleri değişik perspektifteki çekimleri için biz de bir imkan sağlamaya çalıştık.

    * ARTIK HERKES KENDİ HAYATINI, AİLESİNİ, ÇEVRESİNİN FİLMİNİ ÇEKİP BİZE YOLLAYABİLİR * 

!
Şu an etkinlik yok

Program ve Katılım Şartları

Program and Participation Conditions

Festival Yöneticisi

TürkAta Production & Film Lansmanı.....Yapımcı ve Yönetmen Fikri Önay BULANIK

Film Kategorileri

Yarışmaya davet edilecek filmler hakkında kısa bilgilendirme aşağıda yapılmıştır.

Tarih tespiti

Filmlerin teslim tarihi, değerlendirme süresi ve sonuçların açıklanması için gereken planlama yapılmıştır.

T-Film LANSMAN - 07 SEP 2021.

1. T-FILM is for filmmakers who make productions exclusively with Smartphone.

T-FILM, yalnızca Smartphone ile prodüksiyon yapan film yapımcıları içindir.

2. The festival is free theme organized in 4 categories, FICTION, DOCUMENTARY, MUSICAL VIDEO, ANIMATION.

Festival, KURMACA, BELGESEL, MÜZİKAL VİDEO, ANİMASYON,  kategorilerinde olup, serbest temalıdır.

3. There is no limitation on the number of films submitted by the same participant.

Katılımcıların göndereceği film sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

4. The submitted short films must be shot with smartphone and it's very important indicate smartphone brand and model.

Gönderilen kısa filmlerin akıllı telefon ile çekilmiş olması ve akıllı telefon marka ve modelinin belirtilmesi çok önemlidir.

5. It's allowed the use of mobile devices (drones, action cameras, etc) in a maximum of 10% of the total length of the short film.

Kısa filmin toplam uzunluğunun en fazla %10'u kadarında, mobil cihaz (drone, aksiyon kamerası vb.) kullanımına izin verilir.

6. It's allowed during the filming the use of external elements (microphones, lighting, etc.) and in the post-production the use of any software for editing or treatment of images.

Çekim sırasında harici unsurların (mikrofonlar, ışıklandırma, vb) kullanımına ve post prodüksiyonda da görüntülerin düzenlenmesi veya işlenmesi için herhangi bir yazılım kullanılmasına izin verilir.

7. Allowed formats: mov, wmv, avi, mp4 (h264), mkv. The short films must have a quality no lower than 1080p.

İzin verilen film biçimleri: mov, wmv, avi, mp4 (h264), mkv. Kısa filmlerin kalitesi 1080p'den düşük olmamalıdır.

8. All persons or private spaces that appear in the short films must do so under their consent. We don't accept short films that containing discriminatory material and/or violate the dignity of persons.

Kısa filmlerde görünen tüm kişiler veya özel alanlar bunu kendi rızaları dahilinde yapmalıdır. Ayrımcı materyal içeren ve/veya kişilerin onurunu ihlal eden kısa filmleri kabul edilmez.

9. The short films must be owned of the author or authors and unpublished earlier in this festival.

Kısa filmler yazara veya yazarlara ait olmalı ve bu festivalde daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

10. The participant must have the rights to use the music or soundtrack of the short film presented.

Katılımcı, sunulan kısa filmin müziğini veya film müziğini kullanma hakkına sahip olmalıdır.

11. The short films must not exceed 15 minutes, credits included.

Kısa filmler jenerik dahil 15 dakikayı geçmemelidir. 

12. The short films must submitted through the online platform FilmFreeway at following link: 

Kısa filmler, aşağıdaki bağlantıda bulunan FilmFreeway çevrimiçi platformu aracılığıyla gönderilmelidir:

13. All non-English foreign-language films must be subtitled in English (and if possible in Turkish) The foreign-language films that are selected as finalists must be MANDATORY subtitled in Turkish.

İngilizce olmayan tüm yabancı filmlerin İngilizce alt yazılı (ve mümkünse Türkçe) olması gerekir. Finalist olarak seçilen yabancı filmlerin Türkçe alt yazılı olması ZORUNLUDUR.

14. The period for submission of short films is from  01 Ocak 2023 // 01 Eylül 2023 films submitted after this date will not enter at current edition of the festival.

Kısa filmlerin gönderim süresi 01 Ocak 2023 // 01 Eylül 2023 arasıdır. Bu tarihten sonra gönderilen filmler festivalin güncel sayısına giremeyecektir.

15. Participants agree Reproduction and dissemination of their short films with informative or promotional purposes related to the festival. Never ask for the rights of the short film, which at all times will be from the same participant.

Katılımcılar, kısa filmlerinin festivalle ilgili bilgilendirme veya tanıtım amaçlı çoğaltılmasını ve dağıtılmasını kabul eder. Her zaman aynı katılımcıya ait olan kısa filmin haklarını talep edemez.

16. To participate there is no age limit, but if the filmmakers are under the age of 18 it is mandatory to send an authorization signed by their parents or legal guardians to our email info@

Katılmak için yaş sınırı yoktur, ancak film yapımcıları 18 yaşın altındaysa ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanmış bir izin belgesini info@ e-posta adresimize göndermeleri zorunludur.

17. Films will be judged by a four-person professional jury.

Filmler, dört kişilik profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

18. The top ten films to be ranked will win surprise prizes.

Dereceye girecek olan ilk on film, sürpriz ödüller kazanacaklardır.

19. The organization will not be responsible for the issues not covered in these rules.

Bu kurallarda yer almayan hususlardan kuruluş sorumlu olmayacaktır.

************************************************

*The T-FILM International Smartphone Film Festival requests a small contribution to all participants to cover the costs of managing the festival 8 Euro each movie. Please contact with e-mail address for payment.

T-FILM Uluslararası Akıllı Telefon Film Festivali; tüm katılımcılardan festivali yönetme maliyetlerini karşılamak için küçük bir katkı payı talep etmektedir. Her bir film için 8 Euro Ödeme için mail adresi ile iletişim kurunuz.

Bize Ulaşın

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page